Vinjerock 2020 byrjar å ta form. Er du klar?  

Sist oppdatert 05. desember 2019

Festivalpassa til Vinjerock 2020 blir lagt ut 29.november klokka 12.00.

Her kjøper du festivalpass til Vinjerock 2020!

Det blir selt 3 000 festivalpass til Vinjerock. Når desse er selde, blir det ikkje lagt ut fleire billettar til festivalen. Me gjer merksam på at det er ulovleg å selja og kjøpe billettar på svartebørs til overpris, og me oppmodar deg om å rapportere alle svindelforsøk til oss på e-post: carl@vinjerock.no.

Festivalpassa inkluderer festivalbuss t/r festivalparkering, og festivalcamp.

Medlemmar i DNT har moglegheit til å kjøpe eit avgrensa antal billettar to dagar før det ordinære salet, altså 27. november klokka 12.00. Billetten er berre gyldig saman med gyldig medlemsprov.

Her finn du førehandssalet til DNT!

Nedre aldersgrense for kjøp av billett er 16 år. Born under 16 år slepp kun inn på festivalområdet i følge med føresette.

Born under 12 år har gratis inngang i følge med føresette. Det er legitimasjonsplikt på festivalen, og ulike armband for dei over og under 18 år. Om du ikkje kan syne til gyldig legitimasjon vil du få påsett barnearmband.

 

 

6 kjappe om festivalpassa til Vinjerock 

Festivalpass: kr 2250 + billettavgift.

Kvar person kan berre kjøpe fire billettar om gongen.

Nedre aldersgrense for å kjøpe festivalpass er 16 år. Det er ulik farge på armbanda til dei under og over 18 år. Er du under 16 år må du ha følge av føresette.

Born under 12 år: Gratis i følge med føresette m/festivalpass

Det er ikkje mogleg å kjøpe dagsbillettar på Vinjerock. 

Alle billettane inkluderer festivalbuss t/r parkeringsplassane på Tyin torsdag og søndag, samt festivalcamp.

Følgepersonbevis («ledsagerbevis»)

Alle som har følgepersonbevis, kan få med seg ein følgeperson på festivalen. Følgepersonen må akkrediterast på førehand og hentar armbandet til festivalen i infoteltet ved inngangen til festivalområdet. Personen med følgepersonbevis må vera med når følgepersonen hentar armbandet sitt.

Akkrediteringsskjema

For spørsmål, kontakt carl@vinjerock.no.

Selge festivalpass videre?

Vinjerock tek ikkje ansvar for billettar som er kjøpt frå andre personar eller gjennom ikkje-autoriserte salskanalar (svartebørs eller privatpersonar). Ver merksam på at det i første omgang kun blir sendt ut ein ordrebekreftelse, og den fungerer ikkje som festivalapss. Billettar eller festivalpass blir sendt ut til våren. 

Dersom du vel å kjøpe billett på anna vis, ver sikker på at billetten er ekte og at seljaren ikkje har forsøkt å selja han til fleire. Ikkje betal meir for billetten enn han i utgangspunktet kostar + billettavgift. 

Har nokon kjøpt billetten for deg, og namnet til vedkomande står på ordrebekreftelsen? Det har ikkje noko å seia i praksis, så lenge billetten din er ekte (kjøpt via Ticketmaster).