Vinjerock 2020 byrjar å ta form. Er du klar?  

Sist oppdatert 15. november 2019

Festivalpassa til Vinjerock 2020 blir lagt ut siste veka i november. Følg med på nettsida for meir info når det nærmar seg!

Det blir selt 3 000 festivalpass til Vinjerock. Når desse er selde, blir det ikkje lagt ut fleire billettar til festivalen. Me gjer merksam på at det er ulovleg å selja og kjøpe billettar på svartebørs til overpris, og me oppmodar deg om å rapportere alle svindelforsøk til oss på e-post: carl@vinjerock.no.

Festivalpassa inkluderer festivalbuss t/r festivalparkering, og festivalcamp.

Medlemmar i DNT har moglegheit til å kjøpe eit avgrensa antal billettar i forkant. Billetten er berre gyldig saman med gyldig medlemsprov.

Born under 12 år: Gratis i følge med føresette med festivalpass.

6 kjappe om festivalpassa til Vinjerock 

Festivalpass: kr 2200 + billettavgift.

Kvar person kan berre kjøpe fire billettar om gongen.

Born under 12 år: Gratis i følge med føresette m/festivalpass

Det er ikkje mogleg å kjøpe dagsbillettar på Vinjerock. 

Alle billettane inkluderer festivalbuss t/r parkeringsplassane på Tyin torsdag og søndag, samt festivalcamp.

Følgepersonbevis («ledsagerbevis»)

Alle som har følgepersonbevis, kan få med seg ein følgeperson på festivalen. Følgepersonen må akkrediterast på førehand og hentar armbandet til festivalen i infoteltet ved inngangen til festivalområdet. Personen med følgepersonbevis må vera med når følgepersonen hentar armbandet sitt.

Akkrediteringsskjema

For spørsmål, kontakt carl@vinjerock.no.

Selge festivalpass videre?

Vinjerock tek ikkje ansvar for billettar som er kjøpt frå andre personar eller gjennom ikkje-autoriserte salskanalar (svartebørs eller privatpersonar).

Dersom du vel å kjøpe billett på anna vis, ver sikker på at billetten er ekte og at seljaren ikkje har forsøkt å selja han til fleire. Ikkje betal meir for billetten enn han i utgangspunktet kostar + billettavgift. 

Har nokon kjøpt billetten for deg, og namnet til vedkomande står på ordrebekreftelsen? Det har ikkje noko å seia i praksis, så lenge billetten din er ekte (kjøpt via Ticketmaster).