Litteratur & foredrag

Med god hjelp frå blant andre Valdresbiblioteka har Vinjerock dei siste åra også kunne tilby litterære gleder på festivalområdet. I 2010 tok vi det heile eit steg vidare, og hadde forfattarar på vitjing - med Vinjestøga som base for høgtlesing og god gamaldags bok-kos. Ingenting høver betre med Vinjes gamle eldorado som base, og litteraturprogrammet på Vinjerock vil vera under kontinuerleg vidareutvikling dei komande åra.

Her kan du briljere med kunnskapane dine, drikke øl og diskutere med dei fire andre du får ha med på laget. Og har du ikkje vore på quiz med Mia og DJ Mellombels tidligare, kan du vente deg både finurleg kunnskap og fantastisk humor.

Quizen vert skipa i samarbeid med Det Norske Samlaget, som stiller med finfine premiar.
 
Maks 5 personar per lag. Quizen finner stad på Vesle-vinje.

Trygve Thorson er humanitærrådgiver og har jobba for Leger uten grenser i snart fire år. Han har vore på oppdrag i Den demokratiske republikken Kongo, Tsjad, Jemen og Den Sentralafrikanske republikk. Trygve vil dele sine inntrykk og eigne opplevlevingar frå arbeid i gløymde kriser, i krig- og konfliktområder, og gje eit innblikk bak det me kan lese i pressa. Han vil spesielt snakke om Jemen, som etter to år med brutal krig no er ei av verdas verste humanitære kriser.

 

"No er eg fri, no vil eg ut og ferda, og so av folk og sjølve livet læra."

Diktar, bladfyk, vandrar og den fyrste hyttebyggjaren på Eidsbugarden - Aasmund Olavsson Vinje er ein mann vel verdt å lære meir om.

Mor Fondsbu, Solbjørg Kvålshaugen, er av dei som kjenner mannen og tekstane best. Solbjørg er kjent frå mellom anna tv-serien "Fjellfolk", og er ein levande, intens og poetisk formidlar. Fredag kl. 17.00 kan du møte henne i sjølvaste Vinjebue. Bua der Vinje heldt til og likte seg best, interiøret er intakt og golvet knirkar.

Korleis påverkar ei auke i friluftsaktivitet uhensiktsmessige utslepp i naturen? DNT ung og Zero inviterer til ein open samtale om friluftsliv og klima. Miljøvettreglane til DNT ung skal hjelpe turfolket å minske sitt fotavtrykk i naturen, men for å få det il må ein ha kunnskapen og teknologien til å gjere dette mogleg. Samtalen vil foregå mellom DNT ungs leiar, Johanne Grue Reiten, og dagleg leiar i Zero, Marius Holm.

Framleis får mange av fjellhyttene våre varme frå oljefyrar og straum frå dieselaggregat. Det gir både direkte utslepp, og auka transportbehov for å frakte drivstoff. Men er det mogleg å bygge heilt fornybart, når tomta ein bygger på ligg på høgfjellet, milevis frå straumnett og med tøffe vinterforhold? Arkitekt Anne Cecilie Haug frå Snøhetta vil saman med dagleg leiar i Zero Marius Holm presentere visjonen for framtidas måtar å bu og ferdast i fjellet, i pakt med både loak og sårbar natur, og med det globale klimaet.

Med bøkene "Evig søndag" (2012), "Kjære" (2014), og "Hver gang du forlater meg" (2016) har ho etablert seg som ein fryktlaus og spennande forfattar. Myhre er i tillegg ein meget erfaren festivalgjengar og stor musikkelskar.

Torstein Lerhol og hans assistent Terje Valen Høihelle har nettopp kome heim frå Canadas djupe skogar, høge fjell, og uberørte natur. Dei skal fortelle korleis kroppens funksjonsevne aldri må vere hindre for å få dei verkeleg store naturopplevingane.

Innovangsjon jobbar året rundt for at Vang, heimkommunen til Vinjerock, skal vera ein attraktiv plass å bu på alle måtar. Her var over 100 jobbar utlyst i fjor og tilhøva for gründerverksemder er dei aller beste. Til gründerdebatten i Vinjestøga tek dei med seg kurv, kaffi og konkrete svar på alt du lurer på om bygdelivet. 

Desse er med
Erlend Eggen - Gründer av turapplikasjonen Outttt og styremedlem i Kontorfellesskapet 1724 i Vang
Solbjørg Kvålshaugen - Styrar av Fondsbu Turisthytte og styreleiar i Innovangsjon
Torill Bye Wilhelmsen - Gründer av Fjellflyt og kontorfellesskapet BETA i VÅGÅ
Lennart Krohn Hansen - Gründer av Frisk forlag og styreleiar Kontorfellsskapet 1724 i Vang