Spørsmål og svar

Generelt

Festivalområdet opnar torsdag klokka 14. 

Det er mogleg å koma seg inn til Eidsbugarden før i veka, men vi gjer merksam på at parkeringskapasiteten er svært avgrensa. Bruk kollektivtransporten som går til Eidsbugarden i dagane før festivalen. Det er forbod mot parkering langs heile Fv252, og feilparkerte bilar vil bli taua vekk utan varsel, då dette skapar store problem for logistikken vår. 

Ja, det kan du - under visse føresetnader: Hundar slepp ikkje inn på sjølve festivalområdet. I campen kan du ha hund, så lenge den ikkje er til sjenanse for andre gjester. Det er ikkje tillat med hund på festivalbussen, på grunn av busselskapet sine krav til allergiomsyn. Eigen transport kan tingast hjå transportsjef Maria Sivertsen, på e-post: sivertsen.maria@gmail.com

Ja, det har me! Det skal vera mogleg å finne noko godt å eta til fjells sjølv om ein har allergiar. Menyen er spikra nærare sumaren, og då finn du den her. 

Jepp! I samarbeid med Vang Energiverk set me opp ladestasjonar rundt omkring på festivalområdet. Fleire har ladepluggar for iPhone og micro-USB, medan ein har støpsel der du kan nytte din eigen lader.

I tillegg kan du kjøpe eller leie powerbankar frå Music Angel i krambua ved festivalinngangen. Her får du nylada powerbank for 250,- og kan byte den inn når den er utlada uendeleg mange gonger under festivalen. Om du leverer den attende får du 80,- i pant. Altså totalt 120,- for å leige uendeleg med straum for heile festivalen! 

Eingongsgrillar og glasflasker er ikkje tillate, av omsyn til miljøet. Soundboksar, høgtalarar som spelar høgt som ein konsert, er ikkje tillate på festivalbussane. Bålbrenning er strengt forbode, og me set opp ein fellesgrill på matlagingsområdet i nærleiken av festivalområdet, der du kan grille din eigen mat. Hugs at på festivalkjøkenet finn du flust i godbitar! Primus og anna kokeutstyr er tillate i campen, men bruk slikt utstyr med omhu. Ellers oppmodar me til å ikkje pakke meir enn du har tenkt å ha med deg heim att!

PAKKELISTE

Du kan vera fersk eller gamal Vinjerockar, me vil likevel gi deg nokre tips på vegen opp i fjellheimen.

Mang ein Vinjerockar har vore både våt og kald når kvelden lir på, vårt mål er at du skal vera så tørr, varm, mett og tilfreds som mogleg når dagen er omme!

Viktigst av alt:

Armbandet ditt, legitimasjon (og gyldig medlemsprov hjå DNT om du har kjøpt rabattert billett)

Klede, sko og slikt

Ull er gull! Legg igjen finskjorta heime og kle deg praktisk (og for all slags vêr)! Lurt å ha i sekken er:

 • Ullundertøy (eit par lag)
 • Ullføsslo (Ullsokkar- fleire par)
 • Mellomlagsplagg i ull eller fleece
 • Dunjakke (sjekk vêrmeldinga)
 • Vasstett/vindtett jakke
 • Vasstett/vindtett bukse
 • Fjellstøvlar eller likande
 • Joggesko
 • Vottar og vantar
 • Skjerf/hals
 • Lue/anna hovudplagg som held toppen varm
 • Handkle
 • Toalettsaker
 • Lommerusk til dusjen på Fondsbu (det er mynteautomat - så ta med småpengar)
 • Solbriller (me håpar på sol)
 • Badekle (Bygdin ventar)
 • Shorts/t-skjorte (i tilfelle godt vêr)
 • Godt liggeunderlag og god sovepose
 • Stødig telt

Ting du òg bør hugse å ta med deg

 • Kart og kompass
 • Myggolje
 • Primus/kokeapparat
 • Toalettpapir (NB! Kast det i søpla, ikkje i naturen)
 • Fyrstikker
 • Solkrem
 • Termos
 • Kontantar og bankkort
 • Hovudlykt
 • Opplada powerbank til telefonen din. Du kan også leige frå Music Angel på området! 
 • Vinjerock-appen, på telefonen din - den finn du på Google Play eller i app-store. 

Og sist men ikkje minst: Ta med godt humør og feststemning!

Transport

Erfaringa frå tidlegare år tilseier: Møt opp tidleg! Dei fyrste bussane ut frå festivalområdet sundag har tidlegare vorte fylt fort opp av folk som har venta i kø, for deretter å venta på folk ei god stund før dei fekk fylt opp att neste tur. For at bussane skal få køyrd mest mogleg effektivt og utan forseinkingar vil me dessutan ikkje tillate bilar inn mot Eidsbugarden før sundag ettermiddag, tidlegast klokka 16:30.

Vil du ha ein heilt ubekymra reise kan me anbefale ubekymrabussane som går direkte til og frå Oslo, Sandvika, Bergen og Trondheim.

Utan tvil: Ubekymrabussen! Ubekymrabsusen går frå Oslo, Sanvika, Trondheim og Bergen, og tek deg heile vegen inn til festivalområdet. På søndagen hentar den deg inne på festivalområdet att. Ting billetten din på TicketCo!

Festivalpass

Hugs at det enn så lenge kun er sendt ut ordrebekreftelse på festivalpasset ditt. Festivalpasset får du på mail i løpet av våren. Det betyr at det enn så lenge ikkje er noko å selge. Festivalpassa blir sendt ut til epostadressa som ordren står på.

Alt kjøp og sal av festivalpass utanfor Vinjerock sine offisielle kanalar skjer på eige ansvar. Les Forbrukartilsynet sine tips for feller du må unngå! 

Nei, i år får du henta ut festivalpasset på festivalområdet. 

Det er mogleg å få utstedt nytt armband på Eidsbugarden (gebyr på kr 200,- kjem i tillegg). Dette ordnar du ved inngangen til festivalområdet på Eidsbugarden frå torsdag formiddag.

Pengane som ikkje blir brukt opp på festivalen refunderes på følgande vilkår:

 • Påfylling på nett: Uteståande kreditt, kjøpt på nett eller på festivalen med kreditt- eller debitkort, tilbakebetalast automatisk til kortet ditt innan 7 verkedagar etter festivalslutt.

 • Påfylling på festivalområdet: Uteståande kreditt, som er kjøpt på festivalen med kontantar, krever at du fyller ut eit manuelt refusjonsskjema inne på Intellipay-sidene. Dette finn du under tilbakebetalingssida på kontoen din. 

Frivillig

Ein må rekne med å måtte jobbe ein del under festivalen, men me prøver å leggje til rette for at alle frivillige får ein heil dag fri til å nyte festivalen i sin heilskap. Sjølve arbeidsmengda er litt avhengig av kva arbeidsgruppe du søkjer på, men for oss i Vinjerock er det viktig at du som frivillig har ei minst like god festivaloppleving som resten av publikum. Alle får ei god blanding av både jobb og festival!

Vinjerock vert arrangert på Eidsbugarden ved inngangsporten til Jotunheimen 1060 moh, så innkvarteringsmoglegheitene er noko begrensa. Du vert difor oppfordra til å ta med eige telt/lavvo eller likande (evt. lån deg eit) om du vil ha tak over hovudet. Det er gratis teltplass til alle i festivalcampen og det finns moglegheiter for å turke klede, ta ein dusj på Fondsbu (det er mynteautomat - så ta med småpengar) og lade mobiltelefonen på fleire ladepunkt på festivalområdet og med batteribank du får leige i Krambua.

Ved ankomst Eidsbugarden vil du finne frivilligmottaket i same telt som Infoteltet/Inngangsteltet. Me satsar på å opne for frivilligregistering allereie onsdag kveld, nærare beskjed vil bli gjeve via SMS. 

Festivalarmband til dei frivillige vil bli utdelt i frivilligmottaket ved ankomst Eidsbugarden. Det blir dessverre ikke mogleg å fylle på pengar på armbandet før ein har registert seg. Les meir om armbanda her. 

Som frivillig på Vinjerock må ein som hovudregel møte opp i god tid før fyrste vakt. Det vil seie at har du vakt i løpet av torsdagen så møter du opp torsdag føremiddag. Frivilligmottaket vil vera opent stort sett heile helga.  

Me reknar med at dei fleste av dykk vil oppleve mest mogleg av festivalen, så me anbefalar at alle møter opp torsdag og blir heilt til sundag. Ein kan sjølvsagt reise før om ein er ferdig med sine tildelte vakter.

Om det krevst heilt spesiell opplæring til gruppa du skal jobbe på så er du sjølv ansvarleg for å møte opp til denne. Dette er individuelt for kvar gruppe, og du får beskjed frå gruppeleiar i god tid på førehand.

Korleis du kjem deg til Eidsbugarden vel du sjølv,  men vi oppfordrar til bruk av kollektiv transport/Ubekymra buss eller at ein samkøyrer med andre frivillige. Spør gjerne om nokon har plass frå din heimstad via Facebook-gruppa for alle frivillige eller på Vinjeskyss-hendinga på Facebook.

Når du kjem fram til festivalparkeringa på Tyinkrysset/Filefjell får du gratis parkering og sjølvsagt gratis festivalbuss inn til Eidsbugarden. Bussane vil gå i shuttletrafikk mellom festivalparkeringa og Eidsbugarden frå kl. 10 torsdag føremiddag. Ved vakt tidlig torsdag blir det organisert innkøyring onsdag kveld. Din gruppeledar gjer nærmare beskjed.  

Covid-19 og avlyst Vinjerock 2020

Dessverre, Vinjerock 2020 er avlyst som følge av tiltaka som er sett inn for å bekjempe korona-viruset. Vi håpar å sjå dykk att om eitt år!

Ja! Alle billettkjøparar skal motta ein mail i løpet av veke 19 med informasjon om refusjon. Hugs å fylle ut refusjonsskjemaet innan 1. juni! Har du ikkje fått mailen? Ta kontakt på post@vinjerock.no, så løyser vi det. 

Vinjerock har valt å ikkje gi publikum moglegheita til å overføre billettar til neste år, men alle billettkjøparar får moglegheita til å kjøpe same antall festivalpass til neste festival.

 

Vi opplever at det framleis er stor usikkerheit kring avvikling av større arrangement., og ynskjer ei avklaring frå myndigheitene før vi sel billettar til Vinjerock 2021. Vi kryssar fingrane for at festivalverda går tilbake til normalen, og at vi får lov til å samlast på Eidsbugarden om eitt år!

Alt kjøp og sal av billettar utanfor våre offisielle kanalar skjer på eige ansvar. Per no er det kun sendt ut ordrebekreftelsar og ikkje billettar, så det er ingenting å kjøpe. Billettane blir sendt ut på mail i løpet av våren, og vil då gå til den som har kjøpt billettene på Ticketmaster.

Vi gjer merksam på at om det skulle komme til refusjon av festivalpass, kan Ticketmaster kun refundere til personen som har namnet på ordren. Ha is i magen!

Herlighet. Det varmar langt inn i sjela. Du treng ikkje gjere noko som helst. Du høyrer frå oss så snart vi er ferdige med refusjonane. Du vil sjølvsagt også vere sikra å få kjøpe tilsvarande antal festivalpass til Vinjerock 2021, og i tillegg vil du få ein unik, spesialdesigna Vinjerock-gensar i posten. Me loddar også ut eit par tilleggspakkar til Vinjerock 2021, som blant anna inneheld lavvotell, gåvekort på noko av den deilege Vinjerock-maten på festivalen og aktivitetar. Ekte Vinjerockar! <3

Ja! Om smitteverntiltaka og økonomien tillet det, håpar vi å lage ei hending i den digitale verda. Meld deg på nyheitsbrevet vårt, så kanskje vi kan hjelpe deg med å lage din Vinjerock der du er. 


Kom deg ut på tur! Vi leiger ut nokre av lavvoane våre som vanlegvis er Lavvotellet på festivalen. Du finn dei hos vandre.no.

Ved å ikkje be om å få redundert festivalpasset, bidreg du også stort til å halde Vinjerock i gang fram til neste festival. 

Refusjon eller donasjon vil verte registrert på personen som kjøpte billetten hjå Ticketmaster. Dei har diverre ikkje ein funksjon for å overføre namn på billettar. Om du ynskjer å få refundert eller donere må du difor lage ei avtale med personen du kjøpte billetten av privat. Vi beklager at dette vert så omstendeleg, og er utruleg lei oss for heile situasjonen, og vonar du finn ei løysing med personen du kjøpte billetten av.