Billettar

Etter mange lange månader er tida endeleg komen og Vinjerock 2018 nærmar seg brått litt meir. Fredag 1. desember er det duka for billettsal! 

Kjøp billett

Billettane til Vinjerock 2018 er utseld!

Utsalsstader

Vinjerock sel alle sine billettar gjennom Ticketmaster, som formidlar dei i følgjande kanalar: Ticketmaster.no eller via telefon 815 33 133

Vinjerock tek ikkje ansvar for billettar kjøpt frå andre personar eller gjennom ikkje autoriserte salskanalar (svartebørs eller privatpersonar). Dersom du vel å kjøpe billett på anna vis vær sikker på at billetten er ekte (og ikkje vert forsøkt selt til fleire). Betal heller ikkje meir for billetten enn den i utgangspunktet kostar + billettavgift.

Billettprisar 2018 (festivalpass)

Festivalpass: Kr. 2080,- + billettavgift
Born under 12 år: Gratis i følge med føresette m/festivalpass

Vinjerock sel kun festivalpass for heile helga, det er ikkje mogleg å kjøpe dagsbillettar. Maks fire festivalpass per person (kjøp). Det er kun mogleg å kjøpe ordinære billettar ved billettsleppet. Alle billettane inkluderer festivalbuss t/r parkeringsplassane på Tyin og Filefjell, samt festivalcamp. 

Harde fakta

Det blir kun seld 3 000 festivalpass til Vinjerock. Når desse er selde blir det ikkje lagt ut fleire billettar til festivalen. Vi gjer merksame på at det er ulovleg å selje og kjøpe billettar på svartebørs til overpris, og vi oppmodar deg til å rapportere alle svindelforsøk til oss (post@vinjerock.no).

Medlemmar i DNT får 100 kroner i rabatt på festivalpasset, og salet for desse skjer onsdag 29. november kl 12:00, men billetten er kun gyldig saman med gyldig medlemsprov. 

Anna namn på billetten?

Har nokon kjøpt billetten for deg og namnet til vedkommande står på billetten? Det har lite å seie i praksis så lenge billetten din er ekte (kjøpt via Ticketmaster).

Armband i posten

Alle som har kjøpt billett får armbandet tilsendt før festivalen.

Armbanda vert sendt ut i mai/juni 2018, hugs difor å ha rett adresse lagra på «mi side» hjå ticketmaster.no. Siste frist for å endre adresse (hjå Ticketmaster) er 1. mai 2018 - armbanda vert sendt til den adressa du då står registrert med.

PS: Til alle studentar: Hugs å bestille armbanda til ei adresse der du garantert kan ta imot post i juni 2018. 

Ledsagerbevis

Alle som har ledsagerbevis, kan få med seg ein ledsager på festivalen. Ledsageren må akkrediteres på førehand, og henter armbandet til festivalen i infoteltet ved inngangen til festivalområdet. Personen med ledsagerbevis må vere med når ledsageren henter armbandet sitt. Link til akkrediteringsskjema kjem forløpande. 

 For spørsmål, kontakt carl@vinjerock.no

Aldersgrenser og billettreglar

Nedre aldersgrense for kjøp av billett er 16 år. Born under 16 år slepp kun inn på festivalområdet i følge med foresatte. Born under 12 år har gratis inngang i følge med foresatte.

Det er legitimasjonsplikt på festivalen, og ulike armband for dei over og under 18 år. Om du ikkje kan syne til gyldig legitimasjon vil du få påsett barnearmband.