Skogbiolog Trude Myhre i WWF vandrar til Vinjerock for å fortelja om kvifor. Også generalsekretær Bård Vegar Solhjell deltek på festivalen i samtale med Asbjørn Slettemark.

Sist oppdatert 07. juli 2019

– Det er spennande at musikk og miljøvern finn saman gjennom festivalar som Vinjerock. Eg er veldig glad for at me kan samarbeida om å gjera festivalen endå meir miljøvenleg og å engasjera endå fleire i miljøsaka og friluftslivet, seier Trude Myhre.

I 2017 gjekk skogbiologen og WWF-rådgjevaren pilegrimsleden frå Oslo til Trondheim for å skapa merksemd om behovet for auka skogvern i Noreg. No følgjer ho DNT si massiv-løype frå Haukeliseter på veg til Vinjerock for å halda føredrag om turen og prosjektet.

– Eg gler meg veldig til å snakka om prosjekt Skogspilegrim på festivalen, og håper mange vil høyra om den eventyrlege gåturen eg og trøffelhunden Coco gjekk for å redda skogen, seier ho.

Samtalar om klima og natur

WWF Verdas naturfond er ein global miljøorganisasjon som jobbar i meir enn hundre land for å verna om naturen og ressursane me alle er så glade i og avhengige av. Fokusområda deira er å verna mangfaldet av artar og økosystem, bekjempa klimaendringar og sikra berekraftig bruk av ressursar.

I tillegg til Myhre kjem sjølvaste generalsekretæren i WWF Noreg, Bård Vegar Solhjell, til Vinjerock. Han skal samtala på scena med Asbjørn Slettemark.

Slettemark skal også ha to andre samtalar med kjende personar frå scenen i løpet av festivalhelga. Følg med for meir informasjon!

Raudliste for naturopplevingar

Tidlegare i år lanserte WWF i samarbeid med Norsk friluftsliv ei eiga raudliste for naturopplevingar: opplevingar me er redde for å mista som følgje av klimaendringar, forureining og naturøydelegging.

Dei ti «trua naturopplevingane» på raudlista er røysta fram av folket etter nominasjon frå ein kyndig fagjury. Mange av dei kan du oppleva under Vinjerock. Nokre av dei får du «gratis», medan andre krev litt meir innsats eller kreativitet for å oppleva. Her er lista:

  1. Intakt natur
  2. Stille
  3. Fritt rennande vatn
  4. Stjernehimmelen
  5. Vinteren
  6. Hundremeterskogen
  7. Kulturlandskap
  8. Bærplukking
  9. Bråkete fuglefjell
  10. Levande jakttradisjon

– Vinjerock står for både kultur- og naturglede. Me utfordrar festivalgjengarane til å oppleva så mange som mogleg av dei ti raudliste-opplevingane, seier festivalsjef Julie Forchhammer.

Årets miljøsamarbeidspartnar

Kvart år samarbeider Vinjerock med ein miljøorganisasjon for å lage foredrag, skape engasjement og lære om korleis festivalen og folk kan jobbe mot å vera meir miljø-og klimavenlege. 

I 2019 er WWF årets samarbeidspartnar. WWF er en global miljøorganisasjon. Dei jobbar for ei framtid der menneske lever i harmoni med naturen, og der ingen dyr eller andre artar skal dø ut på grunn av menneska sine handlingar.

Trude Myhre går over Hardangervidda og gjennom Skarvheimen på veg til Vinjerock.
Trude Myhre går over Hardangervidda og gjennom Skarvheimen på veg til Vinjerock.