Vinje FM

Vinje FM er Noregs høgstliggjande radiokanal, med ein dekningsradius på ca. 3 kilometer - så lenge antenna held seg oppreist i all slags festivalvêr. Med ei total sendetid på under ti timar årleg, seier det seg sjølv at radiogjengen byr på ei eksklusiv oppleving over FM-bandet.