Krambua

Higer du etter å delta i den særs populære multisporten? Kriblar det i beina av tanken på topptur, sankesafari eller kajakkurs, eller ynskjer du ein ferdig oppsett lavvo når du kjem til festivalen? Her finn du noko for eit kvart behov! 

Produkt og tenester som ein tidligare kunne tinge frå krambua er no flytta til www.vinjerock.ticketco.no
Vinjerock 2019: Reise og bu
Den enklaste måten å reise til og frå festivalen på er med ubekymrabussene. Dei reiser direkte frå Oslo, Sandvika, Bergen og Trondheim, og landar direkte på Eidsbugarden uten bussbyte, kø og parkeringsavgift. Tilsvarande kjem du deg rett heim på syndagen uten mas og kjas. 
 
 
Vil du kome fram til ferdig oppsett lavvo, med feltseng og fyring? Det er deilig å sleppe å drakse med seg eit svært telt på bussen, og ikkje moro å setje det opp om det regner. Book deg inn på Lavvotellet og slepp alt dette!
 
Billettar til ubekymrabussar og lavvotell kjem nærare festivalen 2019.  

Vinjerock 201+: Multisport

Klar for di mest varierte fjelloppleving nokon sinne? Med friluftsglede i fokus, og moglegheit for å teste konkurranseinnstinktet!? 

Multisport-konkurransa går ut på å samle flest muleg poeng på dei ulike postane. Laget består av to personar, i kategoriane dame, herre og mix!
Billettar til multisporten kjem våren 2019.
    
    

Vinjerock 2019: Aktivitetar og kurs

Under festivalen kan du vere med på mange aktivitetar og kurs! Billettar til dette kjem våren 2019.
  
Obs: Bussbillettar, turar, kurs og lavvotell kan kun tingast og nyttast av personar med gyldig festivalpass til Vinjerock.