Tilrettelegging på festivalen

Vinjerock har som mål å vere så godt tilrettelagt som mogleg for menneske med nedsett funksjonsevne. Det er vanskeleg å bli heilt universelt utforma grunna plassen festivalen ligg på, men me gjer så godt me kan for å vere ein festival som er tilgengeleg for alle.

Om du har behov for tilrettelegging, eller har spørsmål rundt tilgjengelegheit på festivalen, ta kontakt med vår mangfaldssjef Marte Tangen på epost: frivilligsentralen@vang.kommune.no

Nedanfor finn du dei tilboda me har knytt til tilgjengelegheit. 

Ledsagerbevis

Alle som har ledsagerbevis, kan få med seg ein ledsager på festivalen. Ledsageren må akkrediteres på førehand, og henter armbandet til festivalen i infoteltet ved inngangen til festivalområdet. Personen med ledsagerbevis må vere med når ledsageren henter armbandet sitt. Link til akkrediteringsskjema kjem forløpande. 

Transport og parkering

Me oppmodar alle som kan, til å parkere på festivalparkeringa ved Tyin og ta skyttelbuss inn til festivalområdet på Eidsbugarden. 

Det finnes HC-parkering på Eidsbugarden, og om du ynskjer plass her kan du ta kontakt med vår transportsjef Maria på epost: sivertsen.maria@gmail.com 

HC-camp

Festivalcampen er stort sett i ulendt terreng med stein, stiger og briskekratt. Difor har Vinjerock reservert eit eige område til HC-camp, med flat gressplen og enkel tilgjengelegheit frå vegen. Området ligg mellom Fondsbu og Eidsbugarden Hotell, og er merka med skilt. Du kan og finne HC-campen på områdekartet, som du finn her. 

HC-toaletter

Vinjerock nytter portable festivaltoaletter frå Hibas, og syt for at HC-toaletter finnes både inne på festivalområdet og på HC-campen. 

HC-rampe

På festivalområdet finn du HC-rampe med trinnfri adgang og utsikt til begge hovudscenene. På rampa er det sittebenk for ledsager og moglegheit for å ta med ein ven eller to.  

Trinnfri adgang

Alle servicepunkt på festivalområdet har trinnfri adgang. Diverre finnes det nokre unntak, som er DNT-hytta og festivalcampen grunna at dei ligg ute i fjell-lyngen.

Allergiar og matmerking

Vinjerock har eit rikt mattilbod, og menyen vert kvart år lagt ut på heimesida vår. Menyen vert allergimerka både på nett og oppe på festivalen. Innan årets meny er klar kan du ta ein titt på fjorårets mattilbod her.

Vere frivillig? 

Du er sjølvsagt velkomen som frivillig på Vinjerock, og kan nytte søknadsskjema som alle andre. Ta gjerne kontakt med frivillisjefen Sophie Bergaust på epost: sophie@vinjerock.no om du har spørsmål knytta til det å vere frivillig. 

Samarbeid med Unge Funksjonshemmede

Vil du hjelpe oss med å bli betre? I samarbeid med Unge Funksjonshemmede søkjer Vinjerock etter to speidarar som kan gje oss attendemelding på kva me kan gjere betre. Speidarane får sjølvsagt billett til Vinjerock 2018. Les meir om prosjektet, og korleis du søkjer om å bli speidar her.