Miljøarbeid

Vinjerock held til eit av landets vakraste naturområder - nemlig Jotunheimen!  Å halde festival så høgt over havet medfører eit stort ansvar for å ta vare på området me leikar oss i.  Dette er ei utfordring som me har innlemma i alle delar av festivalen frå fyrste augneblink

Grøn festival

Bruk miljøstasjonane

Det er ikkje så langt til næraste miljøstasjon, korkje i campane eller inne på festivalområdet - bruk dei flittig. Sorter avfallet så godt du kan og spør dei miljøfrivillige om du lurer på noko. Fargekodene er som følgjer: grønt for matavfall, raudt for plastflasker og boksar med pantemerke, og kvitt for restavfall. 

På festivalområdet kan alt du får servert frå kjøkken og bar komposterast. Du kan dermed kaste både ølglas, tallerken, bestikk, serviettar, pappkrus, wrapspapir og matrester i behaldaren merka kompost.

Tusen takk for hjelpa! :-)

Vår miljøvisjon:

Vinjerock skal vera ein musikkfestival som vert gjennomført med minimal innverknad på naturen i nærleiken, og der det å vera miljøvennlig er eit fullgodt alternativ!

I 2009 fekk vi for fyrste gong fullverdig kjeldesortering - også frå campane. Dette skjedde ikkje minst takka vera den fantastiske innsatsen frå alle som budde i campane og tok miljøarbeidet seriøst. Det er vi utruleg takksame for!

Men å vera miljøvennlig handlar for oss ikkje berre om korleis ein handterar søppel, det gjeld òg på ein rekke andre område. Difor har me heile vegen sett miljøet i fokus, mellom anna ved å bruke mest mogleg lokale råvarer for å minske transportutslepp, gi deg moglegheita til å køyre Ubekymra-bussen heile vegen, nytte mest mogleg økologiske produkt, tilby returordningar på ubrukte varer, halde bruk av eingongsemballasje på eit minimum og ha eit  totalforbod mot glasflasker, flygeblad og eingongsgrillar. 

Stolt miljøfyrtårn

Vi er langt på veg ein "papirlaus" festival, og har dei siste åra gått heilt over til informasjon via elektroniske løysingar som mobilweb og informasjonsskjermar på festivalområdet.

I 2011 vart Vinjerock Miljøfyrtårnsertifisert. For at me skal lykkast med å vere ein god miljøambassadør over tid treng me di hjelp, og me håpar du vil vera med oss og skape Noregs mest miljøvenlege festival i høgfjellet.

Kva kan eg som Vinjerockar gjere for miljøet?

  • For å komme seg til og frå Eidsbugarden finns det ein rekke gode alternativ, og Ubekymra-bussen er eitt av dei. Elles kan du jo fylle opp bilen, det er både triveleg og miljøvennleg! Du står fritt til å nytte eventen "Vinjeskyss 2017" på Facebook-sida vår om du har ledige plassar i bilen eller treng skyss. Tråkk deg inn på to hjul, eller ta føtene fatt - det er mange flotte ruter inn til Eidsbugarden, og fotturar ein kan gå både i regi av Vinjerock og på eigehand.
  • Eingongsgrillar og glasflasker er som tidlegare nemnd forbode. 
  • Elles oppmodar vi alle til at ein ikkje tek med seg meir enn ein treng, og at ein tek med seg heim det ein har teke med seg til fjells (dette gjeld òg telt, presenningar og campingstolar).

Logo 2008