Akkreditering

Presse og bransje kan søke om akkreditering til Vinjerock 2017. Tilbakemelding om akkrediteringa er innvilga vert sendt eit par dagar etter at søknadsfristen er utgått (1. juli 2017).

Viktig info

Søknadsskjema for akkreditering kjem våren 2019

Presse som omsøkjer - og får innvilga - akkreditering må pårekne krav om å kunne dokumentere dekning frå festivalen i etterkant. Vi ber om at planer for dekninga i best mogleg grad blir beskrive i kommentarfeltet i slutten av søknaden (kort).

Akkreditert presse får tilgang til festivalens presserom, med straum og trådlaust internett. Køyreløyve blir kun gjeve ved særskilt behov. Opplys om dette i søknaden. Ellers kan pressa nytte festivalbussane tur/retur Tyin-Eidsbugarden.

Fotoakkreditering må omsøkjast særskilt. Merk av for dette i søknaden. Vi gjer merksam på at det kun er høve til å ta bilete frå pit framfor scena under dei tre fyrste låtane i kvar konsert. Film- og lydopptak av konsertar er ikkje tillate utan særskilt løyve frå den aktuelle artisten. Ynskjer ein intervju med artistar/foredragshalderar m.m. må det meldast i frå i god tid. Skriv gjerne dette i akkrediteringssøknaden.

Ta kontakt med åtgaumssjef Sigrid Skjerdal på e-post sigrid@vinjerock.no ved ytterlegare spørsmål. For intervju/kommentarar angåande festivalen kontakt festivalsjef Julie Forchhammer på e-post julie@vinjerock.no.

Akkreditering for ledsagerar

Har du bruk for ledsager på festivalen må personen akkrediterast. Armband henter de ut på festivalen, og både personen med ledsagerbehov og ledsager må syne frem legitimasjon og ledsagerbevis ved henting av akkreditering. 

Akkreditering for bransje

Bransjefolk kan også søke om akkreditering til Vinjerock. Med bransje meiner vi aktørar innanfor musikkproduksjon, booking, festivalar og andre store arrangement.

Vi gjer merksam på at kapasiteten er svært avgrensa, og at vi difor atterheld oss retten til å avslå akkrediteringssøknader utan nærmare grunngjeving.