Vinje Rockehøgskule

I god, gamal folkehøgskuleånd inviterer Vinjerock alle sine frivillige til ei samlingshelg i Vang ein månads tid før festivalen. Sidan 2009 har vi arrangert «Vinje Rockehøgskule», for at våre herlege vertskapsmedarbeidarar skal bli kjende med oss, kvarandre og arbeidsoppgåvene som ventar på Eidsbugarden. Det er valfritt - men sterkt anbefalt - å delta på Vinje Rockehøgskule. I 2017 deltok vel 100 av dei frivillige.

I løpet av rockehøgskulen byr vi på alt frå kurs til konsertar, fotballturneringar og quizar. For ikkje å gløyme den herlege avrundinga med topptur i nære omgjevnader til festivalområdet på Eidsbugarden.

Meir info og dato for Rockehøgskule 2018 kjem nærmare sommaren!

 

Bildegalleri 

Foto: Cathrine Dokken

VRH_2012_01.jpgVRH_2012_02.jpgVRH_2012_03.jpgVRH_2012_04.jpgVRH_2012_05.jpgVRH_2012_06.jpgVRH_2012_07.jpgVRH_2012_08.jpgVRH_2012_09.jpgVRH_2012_10.jpgVRH_2012_11.jpgVRH_2012_12.jpgVRH_2012_13.jpgVRH_2012_14.jpgVRH_2012_15.jpgVRH_2012_16.jpgVRH_2012_17.jpgVRH_2012_18.jpgVRH_2012_19.jpgVRH_2012_20.jpgVRH_2012_21.jpgVRH_2012_22.jpgVRH_2012_23.jpgVRH_2012_24.jpgVRH_2012_25.jpgVRH_2012_26.jpgVRH_2012_27.jpgVRH_2012_28.jpgVRH_2012_29.jpgVRH_2012_30.jpgVRH_2012_31.jpgVRH_2012_32.jpgVRH_2012_33.jpgVRH_2012_34.jpgVRH_2012_35.jpgVRH_2012_36.jpgVRH_2012_37.jpgVRH_2012_38.jpgVRH_2012_39.jpgVRH_2012_40.jpgVRH_2012_41.jpgVRH_2012_42.jpgVRH_2012_43.jpgVRH_2012_44.jpgVRH_2012_45.jpgVRH_2012_46.jpgVRH_2012_47.jpgVRH_2012_48.jpgVRH_2012_49.jpgVRH_2012_50.jpgVRH_2012_51.jpgVRH_2012_52.jpgVRH_2012_53.jpgVRH_2012_54.jpgVRH_2012_55.jpgVRH_2012_56.jpgVRH_2012_57.jpgVRH_2012_58.jpgVRH_2012_59.jpgVRH_2012_60.jpgVRH_2012_61.jpgVRH_2012_62.jpgVRH_2012_63.jpgVRH_2012_64.jpgVRH_2012_65.jpgVRH_2012_66.jpgVRH_2012_67.jpgVRH_2012_68.jpgVRH_2012_69.jpgVRH_2012_70.jpgVRH_2012_71.jpgVRH_2012_72.jpgVRH_2012_73.jpgVRH_2012_74.jpgVRH_2012_75.jpgVRH_2012_76.jpg